MESH-Technologies A/S
Radioterapiklinikken på Rigshospitalet

Når kræft behandles med radioterapi, foregår det ved at bestråle det syge væv med højenergi røntgenstråling. Røntgenstrålerne gives fra forskellige retninger, så strålerne krydser hinanden i det område, som skal have den højeste stråling. Et problem ved alle former for strålebehandling er, at raskt væv i en omegn af kræfttumoren også får stråleskader ved behandlingen. I forbindelse med behandlingen af brystkræft er det nu muligt at give behandlingen synkroniseret med åndedrættet i indåndingsfasen, hvilket medfører at stråleskader i vigtige organer som hjerte og lunger bliver reduceret. Der forskes for tiden i også at implementere denne nye behandlingsform til patienter med lungekræft.

For at optimere denne nye åndedrætssynkroniserede behandling er det nødvendigt at have så nøjagtige dosis-oplysninger som muligt. Desværre er de nuværende tilgængelige standard dosisberegningsalgoritmer, unøjagtige ved beregning af strålingsdosis til lungevæv. Dette skyldes at standard beregningsalgoritmer ikke er optimeret til lungevævs lave massefylde.

Løsningen på dette beregningsproblem er at benytte Monte Carlo (MC) simuleringer, i hvilken hver enkelt foton bliver fulgt gennem patienten, og hvor det afgøres, hvor fotonens energi afsættes.

Denne proces kræver meget computerregnekraft.

Beregning af dosisfordelingen ved én enkelt patients behandling, vil tage 1-3 uger med en almindelig computer.

Købet af regneclusteret med 1 server og 12 noder, har bragt beregningstiden ned til under et døgn.

Dette medfører at MC simuleringerne, udover at bruges til optimering af den åndedrætssynkroniserede behandling, evt. også kan bruges i det daglige kliniske arbejde på et senere tidspunkt.

Samarbejdet med MESH-Technologies har været en fornøjelse. MESH-Technologies vejledte os godt i hvilken hardwareløsning vi skulle købe udfra vores behov, og prisen var fornuftig. Vi fik installeret Debian GNU/Linux på clusteret og fik hjælp til at opsætte MC programmet, EGSnrc, samt et batchjob-system. Under opsætningen og installationen fik vi også et lynkursus i Debian, og om hvordan vi selv kan installere nyt software mm. Vi har haft meget glæde af hjælpen fra MESH-Technologies og kører vi fast i et mindre problem har de også givet den nødvendige assistance hurtigt, så vi selv kan løse problemerne og lære af det samtidigt.

En stor ros skal gives til MESH-Technologies for deres kompetente arbejde og den helstøbte løsning, vi har købt hos dem.

Lasse Rye Søndergaard, Fysiker, Radioterapiklinikken Rigshospitalet.

Mikael Olesen, IT-ingeniør, assisterende system administrator, Radioterapiklinikken Rigshospitalet.

Thomas Carlslund, system administrator, Radioterapiklinikken Rigshospitalet.


OfficeGRID®, MESH-MPI®, and TMem® are registered trademarks of MESH-Technologies A/S.
Other names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.
© MESH-Technologies A/S 2003 - 2023.